En smart og rasjonell måte å dele ut og samtidig få.