PR. 12.03.2020

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2019 - 2020          
  12.03.2020   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   335  
1 Ragnvald Haug 2,2000 42,8545 121 55 2357
2 Gudmund Klevset 2,2500 42,0500 45 20 841
3 Eli Kviseth 2,3500 40,8000 47 20 816
4 Kirsten Rye 2,5610 38,6829 105 41 1586
5 Ole By 2,6042 38,5833 125 48 1852
6 Greta Klevset 2,7500 36,5000 11 4 146
7 Jens Klemetsaune 2,8043 36,4348 129 46 1676
8 Bjørn Haug 2,9000 32,2333 87 30 967
9 Elin Theodorsen 2,9583 35,6042 142 48 1709
10 Arne Larsen 3,0000 35,0000 30 10 350
11 Asbjørn Rye 3,0769 28,7692 40 13 374

PR. 05.03.2020

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2019 - 2020          
  05.03.2020   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   325  
1 Ragnvald Haug 2,1321 43,2264 113 53 2291
2 Gudmund Klevset 2,2500 42,0500 45 20 841
3 Eli Kviseth 2,3500 40,8000 47 20 816
4 Kirsten Rye 2,5897 38,0769 101 39 1485
5 Ole By 2,6304 38,3261 121 46 1763
6 Greta Klevset 2,7500 36,5000 11 4 146
7 Jens Klemetsaune 2,7955 36,4545 123 44 1604
8 Bjørn Haug 2,9000 32,2333 87 30 967
9 Elin Theodorsen 2,9565 35,2826 136 46 1623
10 Arne Larsen 3,0000 35,0000 30 10 350
11 Asbjørn Rye 3,0769 28,7692 40 13 374

Oppstart pr. 17.10.2019

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2019 - 2020          
  17.10.2019   SUM Sum  Registrerte  Sum 
  FØSTE 2019/2020 Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   22  
1 Ragnvald Haug 1,6667 44,3333 5 3 133
2 Jens Klemetsaune 2,0000 45,0000 4 2 90
3 Eli Kviseth 2,5000 39,5000 5 2 79
4 Elin Theodorsen 2,5000 37,0000 5 2 74
5 Arne Larsen 2,6667 34,3333 8 3 103
6 Bjørn Haug 2,6667 32,0000 8 3 96
7 Kirsten Rye 3,0000 33,0000 6 2 66
8 Asbjørn Rye 3,0000 28,0000 9 3 84
9 Ole By 4,0000 26,0000 8 2 52

Avsluttende 2018/2019 25.04.2019

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2018 - 2019          
  25.04.2019   SUM Sum  Registrerte  Sum 
  SISTE 2018/2019 Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   375  
1 Ragnvald Haug 2,1525 44,4576 127 59 2623
2 Arne Larsen 2,3333 35,6667 14 6 214
3 Gunnar Jacobsen 2,3846 34,1538 31 13 444
4 Elin Theodorsen 2,7234 36,6809 128 47 1724
5 Jens Klemetsaune 2,7241 37,4483 158 58 2172
6 Bjørn Haug 2,8519 36,5556 77 27 987
7 Kirsten Rye 2,8571 35,1786 160 56 1970
8 Eli Kviseth 2,8846 38,0385 75 26 989
9 Gudmund Klevset 2,9000 40,0000 29 10 400
10 Ole By 2,9592 34,9592 145 49 1713
11 Asbjørn Rye 3,1250 32,8125 50 16 525
12 Greta Klevset 3,1429 31,8571 22 7 223
13 Solvår Rye 4,0000 20,0000 4 1 20

AVSLUTTENDE PR. 25.APRIL 2018

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2017 - 2018          
  25. april 2018   SUM Sum  Registrerte  Sum 
  AVSLUTTENDE Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   506  
1 Gudmund Klevset 1,9412 45,9412 33 17 781
2 Ragnvald Haug 2,0328 40,6557 124 61 2480
3 Gunnar Jacobsen 2,1163 38,6744 91 43 1663
4 Bjørn Haug 2,3902 36,3659 98 41 1491
5 Torbjørn Rye 2,4545 34,0000 27 11 374
6 Greta Klevset 2,5000 29,5000 5 2 59
7 Elin Theodorsen 2,6102 37,3729 154 59 2205
8 Ole By 2,6111 34,5741 141 54 1867
9 Kirsten Rye 2,8393 33,1429 159 56 1856
10 Asbjørn Rye 2,9118 30,6765 99 34 1043
11 Solvår Rye 2,9167 35,0833 35 12 421
12 Eli Kviseth 3,0313 26,1563 97 32 837
13 Jens Klemetsaune 3,0345 32,5345 176 58 1887
14 Arne Larsen 3,3077 30,7308 86 26 799

AVSLUTTENDE 2016/17 20.04.17

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2016 - 2017          
  Pr. 20.04.2017   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   453  
1 Ragnvald Haug 2,1500 39,6333 129 60 2378
2 Gunnar Jacobsen 2,2424 32,9091 74 33 1086
3 Gudmund Klevset 2,3846 40,8462 31 13 531
4 Bjørn Haug 2,4118 37,4510 123 51 1910
5 Torbjørn Rye 2,6000 31,6000 13 5 158
6 Ole By 2,6042 34,7500 125 48 1668
7 Jens Klemetsaune 2,6441 36,6102 156 59 2160
8 Eli Kviseth 2,8056 34,2500 101 36 1233
9 Kirsten Rye 2,8158 33,6053 107 38 1277
10 Elin Theodorsen 2,9821 32,4107 167 56 1815
11 Asbjørn Rye 3,0294 32,7647 103 34 1114
12 Solvår Rye 3,1667 28,8333 57 18 519
13 Greta Klevset 3,5000 28,5000 7 2 57

PR. 20. APRIL 2016 - AVSLUTNING 2016

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2015 - 2016          
  Pr. 20.04.2016   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   397  
1 Greta Klevset 2,0000 33,6667 12 6 202
2 Arne Larsen 2,1667 42,8333 13 6 257
3 Per Brå 2,1739 44,5652 50 23 1025
4 Gunnar Jacobsen 2,1852 40,2593 59 27 1087
5 Ragnvald Haug 2,2545 41,8000 124 55 2299
6 Elin Theodorsen 2,3846 36,1538 93 39 1410
7 Gudmund Klevset 2,4286 43,0000 51 21 903
8 Torbjørn Rye 2,5000 37,0000 15 6 222
9 Ole By 2,5000 36,7000 125 50 1835
10 Solvår Rye 2,5625 38,1250 41 16 610
11 Asbjørn Rye 2,6944 36,0556 97 36 1298
12 Jens Klemetsaune 2,8542 34,0208 137 48 1633
13 Kirsten Rye 2,8800 30,8400 72 25 771
14 Eli Kviseth 3,0000 37,1795 117 39 1450
     

 

SISTE 2014 - 2015 pr. 16.04.2015

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2014 - 2015          
  Siste 2014/15 pr. 16.04.2015   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   502  
1 Bjørn Haug 1,5000 36,5000 3 2 73
2 Ragnvald Haug 1,9429 45,4429 136 70 3181
3 Lars Trang 2,0000 41,0000 14 7 287
4 Ole By 2,2632 41,2982 129 57 2354
5 Torbjørn Rye 2,2727 44,0909 25 11 485
6 Gudmund Klevset 2,3103 42,0690 67 29 1220
7 Per Brå 2,3333 41,6000 70 30 1248
8 Solveig Trang 2,3333 38,6667 7 3 116
9 Magne Rye 2,4571 35,9714 86 35 1259
10 Greta Klevset 2,5417 38,7500 61 24 930
11 Elin Theodorsen 2,5789 38,6316 49 19 734
12 Gunnar Jacobsen 2,7222 34,4444 49 18 620
13 Kirsten Rye 2,7250 39,6000 109 40 1584
14 Eli Kviseth 2,7368 33,3158 52 19 633
15 Arne Larsen 2,7826 39,7826 64 23 915
16 Solvår Rye 2,8000 36,2286 98 35 1268
17 Asbjørn Rye 2,8788 31,7879 95 33 1049
18 Jens Klemetsaune 2,9783 36,1522 137 46 1663
19 Liv Iselin Rye 3,0000 9,0000 3 1 9

SISTE 2013/2014 23. april 2014

  Klefstadhaugen skotthyllklubb    
  RESULTATER          
             
  KORTKVELDER 2013 - 2014          
  SISTE Pr. 23.04.2014   SUM Sum  Registrerte  Sum 
    Gj.sn.    plass-siffer spill spillpoeng
Rank. Nr Navn Pl.siffer Gj.sn. Poeng   662  
1 Gudmund Klevset 1,9189 43,1351 71 37 1596
2 Lars Trang 1,9565 42,2609 45 23 972
3 Ragnvald Haug 2,0123 41,7284 163 81 3380
4 Bjørn Haug 2,1613 37,0968 67 31 1150
5 Solveig Trang 2,2500 30,5000 9 4 122
6 Elin Theodorsen 2,2727 40,3636 25 11 444
7 Gunnar Jacobsen 2,3000 37,1750 92 40 1487
8 Kirsten Rye 2,3421 39,0526 89 38 1484
9 Ole By 2,3478 38,3188 162 69 2644
10 Per Brå 2,3750 41,7000 95 40 1668
11 Torbjørn Rye 2,4231 31,4231 63 26 817
12 Solvår Rye 2,5556 34,5333 115 45 1554
13 Greta Klevset 2,6538 33,7308 69 26 877
14 Jens Klemetsaune 2,6949 36,1695 159 59 2134
15 Magne Rye 2,7000 35,5667 81 30 1067
16 Arne Larsen 2,9118 32,3824 99 34 1101
17 Asbjørn Rye 2,9143 29,3714 102 35 1028
18 Eli Kviseth 2,9231 31,8077 76 26 827
19 Per Johan Lindgård 3,0000 30,5714 21 7 214