De gjenværende trigget hverandre til "straffekast".